Finns det något som betong inte lämpar sig för?

Man kan bygga det mesta med betong idag. Det finns dock många sammanhang där andra material fortfarande kan konkurrera och ibland vara ett bättre val. Vad som är bäst på en viss plats är också en fråga om pris och tillgång. Den som har ett eget virkesförråd bör således överväga att bygga i trä. Även sten kan ha vissa fördelar gentemot betong, särskilt när det finns prisvärd sten att tillgå nära byggplatsen. I den här texten ska vi titta liter närmre på olika situationer där det kan finnas bättre alternativ än att bygga med betong.

Det finns för- och nackdelar med alla material

Det sker mycket utveckling och forskning inom betongbranschen idag och materialet kan numera användas till mycket som tidigare krävde andra, dyrare material. I Sverige använder vi nu ofta betong där trä tidigare varit standard. Därför är det trevligt att se att Flygbränsle av trä kan vara framtidens miljövänliga drivmedel. Ofta är det så att betong kan fungera i ett visst sammanhang men att det finns en del nackdelar man även bör räkna med. Betong blir allt vanligare i kök som vackra, hållbara och vattentäta bänkskivor. Det blir dock så hårda att saker man tappar över skivan riskerar att gå sönder. Hårda golv av betong kan också bli lite obekväma att gå på i längden.

Tänk på draghållfastheten

Betong är tungt och lämpar sig inte så bra för enklare takkonstruktioner. De är helt enkelt inte tillräckligt stabila för att klara vikten. Det krävs en hel del energi för att framställa betong. Betong är alltså inte optimalt som byggmaterial om parametern klimatpåverkan är viktigast av allt. Betongkonstruktioner som är avsedda för boende kräver också mer avancerade ventilationslösningar eftersom betong inte andas på samma sätt som många andra material. Betong har låg draghållfasthet. Det innebär att sprickor kan uppstå i situationer där marken rör på sig, som vid jordbävningar. I jordbävningsdrabbade områden ska man alltså bygga med hänsyn till detta.

Leave a Reply

bookshelf