Microcement

För människor som inte är särskilt insatta i inredningsdesign kan det låta konstigt att använda betong som en inredningsdetalj. Men faktum är att betongen i vissa former är riktigt populär till exempelvis golv eller bänkytor. Naturligtvis behandlas den då på ett annat sätt än de flesta är vana att se, när betongen till exempel brukas till fundament och liknande. En populär betongprodukt för inredningar är Microcement. Cementen består av mycket finkornig så kallad ballast och värmehärdad harts. Ballasten kan utgöras av exempelvis marmor, granit, kalksten och kvarts. Resultatet blir en mycket slitstark och vacker yta, som åtminstone i en rent teknisk mening består av betong.

Gamla material är framtiden

Med en vackert gnistrande, putsad yta är det alltså svårt att tro att ett golv i Microcement faktiskt är ett betonggolv. Betongen har ju i byggsammanhang ett tämligen dåligt rykte, inte minst på grund av alla de enorma byggnadskomplex som restes under det så kallade miljonprogrammet. Många vackra gamla stadsdelar skövlades då i framstegens namn och ersattes med enorma betonglådor, som nästan bara arkitekter vågar kalla vackra. Men husmodet har svängt. höga hus i trä kan bli verklighet i Göteborg. Där finns en gammal tradition av så kallade landshövdingehus, som starkt präglar stadsbilden. Dessa massproducerades som bostäder åt fattigt folk, och var tre våningar höga, med en murad bottenvåning och de två ovanpåliggande med träfasad.

En arkitektur i mänsklig skala

Landshövdingehusen är omåttligt populära bland göteborgare, och kontrasterar stark mot modernare byggen med samma socialpolitiska ändamål. Den mindre skalan på dessa gamla fattighus skapar kvarter där människor känner sig hemma, snarare än förkrympta intill betongkolosser. När man nu vill hitta framtidens landshövdingehus får kanske tegelstenen ett efterlängtat uppsving. En stor del av landshövdingehusens charm är ju blandningen av fasadmaterial. Det finns säkerligen många duktiga arkitekter som vill leka och experimentera med det traditionella formspråket för moderna syften. Men så uppstår ju som vanligt ett ekonomiskt problem. De massproducerade betongklossarna är ju så mycket billigare än att lägga tegelsten, en i taget, tills ett hus står färdigt. Vi får hoppas att modern teknologi har en lösning!

Leave a Reply

bookshelf