Tegel

Tegel är ett klassikt material som har använts sedan forntiden, men dess utseende och utformning har förändrats genom historien. Det ursprungliga teglet, som formades genom att man lät leran adobe torka i solen, har säkerligen förekommit sedan år 10 000 f. Kr., invid Nilen. På romartiden kunde en tegelsten ha en längd och bredd på mellan 40 och 50 centimeter, medan den bara var 4 eller 5 centimeter tjock. Idag har tegelstenar vanligtvis betydligt mindre mått, och en tjocklek som motsvarar ungefär hälften av deras längd.800px-Brick_wall_close-up_view

Traditionellt delas tegel in i två olika kategorier: obränt tegel och bränt tegel. Obränt tegel kallas också lersten, och är egentligen just det – torkad lera. Bränt tegel består istället av lera blandad med sand, och som dess namn antyder har tegelstenen i detta fall bränts i ugn. Teglet kan brännas till tre olika grader: lösbränt, medelbränt eller hårdbränt. Ju hårdare teglet bränns, desto starkare och mer motståndskraftigt för väder blir det. Det är idag nästan uteslutande bränt tegel som avses när man talar om tegel, eftersom det i princip endast är denna typ av tegel som används idag.

Tegel har en mängd olika användningsområden (till exempel som taktegel, marktegel, tegelrör, urnor och krukor), men är kanske särskilt vanligt som fasad på hud och byggnader. Bara ett exempel på kända byggnader med tegelfasader är Stockholms stadshus. Stadshuset kan dock även skryta med en rad dekorativa fönster, statyer och dekorationer som lättar upp tegelfasaden, något som nästan kan vara en nödvändighet. Detta eftersom tegel lätt kan bli enformigt i sitt repeterande mönster. Om man har en villa med tegelfasad, och letar efter ett bra sätt att bryta den enformigheten, kan ett uterum vara något att överväga. Uterummet med sin glasfasad blir ett avbrott både i material och färg, och medför dessutom fördelar som utökad boyta och möjlighet att sitta utomhus en större del av året. Du hittar uterum för alla smaker på Skanskabyggvaror.se.

Förutom att tegel kan delas in i kategorier efter hur det tillverkas (torkas eller bränns) kan det också delas in efter hur det har utformats. Två exempel är fulltegel och håltegel. I Sverige är några vanliga varianter av tegel 19-hålstegel, 78-hålstegel och glittertegel, där den sistnämnda typen av tegel har rombiska hål istället för runda.

Leave a Reply

bookshelf